"Ingen behöver aldrig fotvård!"

Ang covid-19

Jag följer FHM:s rekommendationer samt övriga hygienregler med desinficering
av ytor, handtvätt, handskar, sterila instrument, munskydd mm.

Min klinik är modern och luftig med bra ventilation och det är endast jag som arbetar här.

Max två kunder i lokalen samtidigt - en i behandling och en i väntrummet vilket gör det
enkelt med avstånd.

Jag kan också erbjuda lucka emellan kunder om man önskar vara ensam vid besöket.

Jag arbetar givetvis inte om jag känner minsta tecken på sjukdom.